Faktoring İçin Gerekli Evraklar

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir

Gerçek kişilerde alınacak evraklar

 • Vergi Levhası
 • İkametgah /adres tespitine ilişkin belgeler
 • İmza Beyannamesi
 • Kimlik Fotokopisi

Tüzel kişilerde alınacak evraklar

 • Kuruluş/Tadil gazetesi/Şirket Ana Sözleşmesi
 • Vergi Levhası
 • İkametgah/Adres tespitine ilişkin belgeler
 • İmza Sirküleri
 • Ortakların Kimlik Fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi
 • Hazirun Cetveli (Anonim şirketlerde)

Adi Ortaklıklarda

 • Her bir ortak için gerçek kişilerde alınan belgeler alınmalıdır.

Ortaklar tüzel kişilik ise ayrı ayrı şirketlerin evrakları temin edilmelidir